GDPR a obecný souhlas s podmínkami

Odesláním této přihlášky uděluji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů : IČO: 00216208 Univerzity Karlovy, se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha, Fakulty tělesné výchovy a sportu, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 – Veleslavín, jakožto správci, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, např. za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 28 a násl. zák. č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli na adrese správce odvolat.

 

Odesláním této přihlášky stvrzujete souhlas s "Všeobecné obchodní podmínky".

 

 

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem posluchačů si vyhrazujeme právo kurz zrušit. V takovém případě bude vrácena plná cenu za kurz. Všechny případné změny Vám dáme telefonicky nebo e-mailem včas na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového spojení na přihlášce. Kurzovné se hradí převodním příkazem na základě pozvánky na bankovní účet FTVS UK pod přiděleným variabilním symbolem. Seminář je možné rovněž uhradit v hotovosti při prezenci. Cena seminářů obsahuje základní sazbu DPH. V případě, že se jedná o akreditovaný kurz, splňující podmínky zákona o DPH, v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.